Uvjeti prodaje

Dobrodošli u CENTAR Saloni namještaja web trgovinu, specijaliziranu internet trgovinu poduzeća Darvil d.o.o.

Naša osnovna želja i interes je pružiti kupcu kvalitetne proizvode i usluge po što prihvatljivijoj cijeni.

Ovim se uvjetima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na ovim stranicama.

Internet stranice (www.salonicentar.com) mogu se koristiti za vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uvjetima i pravilima. Prodavatelj je Darvil d.o.o., a kupac je posjetitelj ovih stranica koji popuni elektronsku narudžbu, pošalje je prodavatelju, te izvrši plaćanje putem kreditnih kartica, virmanskom uplatom ili pouzećem.

Naručivanje

Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe.
Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke, potvrdi način plaćanja i pošalje narudžbu.
Jednom poslana narudžba može se otkazati isključivo u roku 24 sata.

Ukoliko prilikom naručivanja upišete podatke o poduzeću, automatski s robom šaljemo i R1 račun.

Sve cijene izražene su u Hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn), s PDV-om.

Cijene u katalogu vrijede za sve oblike plaćanja.

Plaćanje

Molimo pogledajte informacije u načinima plaćanja.

Otprema i cijena dostave

Dostava na području grada Daruvara i uže okolice (do 15 km udaljenosti) je besplatna u angažmanu CENTAR dostave, u roku od 7 radnih dana od potvrde narudžbe. Naručene artikle je isto tako moguće preuzeti u CENTAR prodavaonicama, bez naknade za transport.

Dostava naručene robe izvan besplatnog područja naplaćuje se minimalno 70,00 kuna bez unosa u prizemlje (uključen PDV), a ovisno o vrsti robe, trošak dostave se obračunava prema težini artikla ili prema gabaritima artikla. U procesu kupovine putem webshopa, prilikom dodavanja artikala u košaricu, trošak dostave se automatski formira i prikazuje. Ponuđeni dostavljači su DPD i Gebruderweiss, a dostavna služba će biti automatski ponuđena, ovisno o tome koji artikli se nalaze u košarici web trgovine.

Dostava na otoke se vrši u angažmanu dostavnih službi DPD i Gebruderweiss, te se cijene razlikuju obzirom na krajnju destinaciju, u pravilu su naknade 10% veće nego u odnosu na kontinent.

Proces otpreme robe započinje potvrdom narudžbe.

Rok isporuke

Rok isporuke robe u e-trgovini je 3 do 5 radnih dana u slučaju da je naručena roba na lageru. Ako roba u iznimnoj situaciji nije dostupna na lageru, rok isporuke se definira s kupcem po primljenoj narudžbi. Rok za dostavu počinje teći nakon zaprimanja narudžbe, osim i slučaju plaćanja virmanskim putem, u kojem slučaju rok za isporuku počinje teći po zaprimanju uplate na žiro računu. Subote, nedjelje, blagdani i neradni dani ne računaju se u rok dostave. U slučaju da kupac odbije primiti ispravnu i neoštećenu robu koju je naručio, Trgovac ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova vezanih uz isporuku.

Unos i montaža

Proizvodi se isporučuju nemontirani. Usluga unosa proizvoda u objekt i montaža istih nije uključena u cijenu.

Otkazivanje i raskid ugovora

Kupac može otkazati narudžbu u bilo kojem trenutku do trenutka isporuke prozvoda Kupcu slanjem izjave o otkazu narudžbe putem elektroničke pošte na mail: info@salonicentar.com.
Ako je narudžba otkazana prije nego su proizvodi napustili skladište Trgovca, kupac ima pravo tražiti povrat ukupnog uplaćenog iznosa za proizvode i ostale odabrane usluge.

Nakon otkazivanja narudžbe, Kupac će dobiti Potvrdu o otkazivanju narudžbe putem e-pošte.

Pravo na raskid ugovora po Odsjeku IV, članak 72. Zakona o zaštiti potrošača:

Kupac ima pravo ne navodeći za to razloge, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.

Predmetni rok započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Ako je jednom narudžbom kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Ako Prodavatelj ne obavijesti Kupca o pravu Kupca na jednostrani raskid ugovora ovo pravo prestaje u roku 12 mjeseci od isteka roka za raskid (rok od 12 mjeseci počinje teći nakon isteka roka od 14 dana koji je predviđen za redovni raskid u slučaju uredne obaviještenosti). Ako je pak obavijest o pravu na jednostrani raskid dostavljena u roku od 12 mjeseci, pravo na jednostrani raskid prestaje po isteku roka od 14 dana od dana kada Kupac primi tu obavijest.

Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem Obrasca za jednostrani raskid ugovora kojeg može naći ovdje: Obrazac za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor, upućene elektroničkom poštom na adresu Trgovca: info@salonicentar.com ili poštom preporučeno na adresu sjedišta Trgovca: Daruvar, Domobranska 3.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na Internetskim stranicama Trgovca, Kupac može elektronički ispuniti i poslati.

Trgovac se obvezuje bez odgađanja dostaviti potrošaču Potvrdu o primitku izjave o raskidu putem elektroničke pošte koju Kupac navede u Obrascu odnosno u Izjavi o raskidu.

Izjavu o raskidu ugovora kupac je dužan poslati prije isteka roka za raskid ugovora.

Kupac je dužan izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor.

Kupac je dužan snositi izravne troškove povrata robe u iznosu od 150,00 kuna.

Trgovac se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva u roku od četrnaest (14) dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora.

Trgovac nije dužan izvršiti povrat plaćenog prije nego mu roba isporučena kupcu bude vraćena, osim ako nije ponudio da robu koju kupac vraća, sam preuzme, odnosno nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag Trgovcu, ako bi o tome Trgovac bio obaviješten prije primitka robe.

Trgovac se obvezuje izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojima se koristio kupac prilikom plaćanja osim ako kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Ukoliko Kupac vraća proizvod koji je sastavljen te ako postoji mogućnost da rastavljanjem proizvoda uzrokuje daljnje oštećenje proizvoda, potrebno je proizvod ostaviti sastavljen i kontaktirati Trgovca.

Isključenje prava na raskid ugovora 

Kupac nema pravo na raskid u slučajevima propisanim člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača, a osobito ako je:

  • ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te njegovu potvrdu da je upoznat sa činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena
  • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
  • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
  • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

U slučaju spora, Prodavatelj predlaže alternativno rješavanje spora online na Europskoj platformi za  internetsko rješavanje sporova ili, sukladno Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN 121/16. i 32/19.), pred jednim od tijela određenih za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koji djeluju u Republici Hrvatskoj. Online platformi za rješavanje potrošačkih sporova možete pristupiti preko poveznice: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR .

Tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova u Republici Hrvatskoj:

(1) Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2;

(2) Profi Test d.o.o., Centar za mirenje „Medijator“, Bjelovar, Petra Hektorovića 2;

(3) Sud časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2;

(4) Centar za mirenje pri Hrvatskoj udruzi za mirenje, Zagreb, Teslina 1/I;

(5) Sud časti Hrvatske obrtničke komore, Zagreb, Ilica 49/II;

(6) Centar za mirenje Hrvatske obrtničke komore, Zagreb, Ilica 49/II.

U slučaju eventualnog spora Prodavatelj i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava.

Reklamacije

Kupac ima pravo na reklamaciju robe sukladno članu 44. Zakona o zaštiti potrošača. Pravo se ostvaruje u roku i na način predviđen zakonom.

Sigurnost na stranici / zaštita povjerljivih podataka

Molimo pogledajte informacije o sigurnosti plaćanja i načinu zaštite povjerljivih podataka.

Ostali uvjeti kupnje 

Za narudžbu robe, osobe moraju biti starije od 18 godina. Uvjeti prodaje se mogu promijeniti bez prethodne najave. Sve potvrđene narudžbe ćemo isporučiti po uvjetima važećim u momentu potvrđivanja narudžbe.

Paritet: Kada isporučimo originalno zapakiran paket na Vaša vrata Vi preuzimate robu uz obavezan potpis na dostavnici, čime potvrđujete da je roba uredno isporučena, a roba ostaje naše vlasništvu sve dok nije plaćena u cijelosti. 

Svu robu šaljemo s pripadajućim računom.


Usporedi 0

Nema proizvoda

To be determined Dostava
0,00 € Ukupno

Blagajna